22 AI experts and their opinions on LLM to AGI and AI Doomerism


IEEE Spectrum, AGI’ye yol açan büyük dil modellerinde 22 AI yetkilisinin pozisyonlarını özetleyen bir puan kartı derledi. ve AGI’nin neden olduğu medeniyet felaketi riski. 8 uzman, LLM’nin AGI’ye yol açabileceğine inanıyor ve 4 AGI’nin kıyamet gününe yol açabileceğine inanıyor.

AI uzmanları, OpenAI’nin GPT-4’ü gibi büyük ölçekli dil modellerinin yapay genel zekanın (AGI) oluşturulmasına yönelik etkileri ve bunların oluşturduğu potansiyel riskler konusunda bölünmüş durumda. Bazı uzmanlar üretken yapay zekanın istihdam, önyargı ve yanlış bilginin yayılması üzerindeki yıkıcı etkilerinden endişe ederken, diğerleri kıyamet senaryolarını bilim kurgu olarak reddediyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top