AI beats cloud computing in CTO investment


Bir CNBC anketine göre yapay zeka, işletmelerin %47’si en büyük bütçeleri yapay zekaya ayırarak, işletmeler için en önemli teknoloji harcaması önceliği haline geldi. Bulut bilişim, %21 ile ikinci en büyük harcama alanı. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi yapay zekaya yatırımlarının hızlandığını söylerken, %53’ü artan faiz oranlarının genel harcamalarda yavaşlamaya yol açtığını söyledi. %47 yapay zekanın yok ettiğinden daha fazla iş yaratacağını söylüyor, %26 aksini düşünüyor ve %26 söylemek için çok erken. Ankette, pazarlama, ilaç ve kamu hizmetleri gibi sektörlerden baş bilgi sorumluları ve baş teknoloji sorumluları da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden üst düzey teknoloji yöneticileriyle anket yapıldı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top