Does it seem like everyone is using ChatGPT? Well, not yet


Morgan Stanley tarafından Nisan ayında 2.000 kişiyle yapılan bir ankete göre, insanların yüzde 19’u ChatGPT’yi ve yüzde 9’u Google Bard’ı çoğunlukla yeni bir konu hakkında bilgi edinmek için kullanıyor.

Makale Herkes ChatGPT kullanıyor gibi görünüyor mu? Henüz THE DECODER’da ilk ortaya çıkmadı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top