Google’s MatCha is a foundation model for understanding charts


Google’ın MatCha ürünü, hem grafik işleme hem de matematiksel akıl yürütme için eğitilmiş bir temel modeldir. Grafik yeniden oluşturma, altta yatan veri tablosunu veya kodunu ortaya çıkarmak için çizelgelerin, çizimlerin veya grafiklerin tersine mühendisliğini araştırırken, matematik muhakemesi metinsel matematiksel veri kümelerinde soru tabanlı sorunları çözmeye çalışır. Bu görevleri birleştirerek MatCha, çizelgelerin görsel dille anlaşılması için mevcut modellerden önemli ölçüde daha iyi performans gösterir. Araştırmacılar ayrıca, tablolara çeviri yoluyla çizelgelerde daha iyi akıl yürütme için MatCha’nın üzerine inşa edilmiş bir model olan DePlot’u önerdiler.

Bild: ChartQA

Bağımsız, ücretsiz erişim raporlamamızı destekleyin. Herhangi bir katkı geleceğimize yardımcı olur ve güvence altına alır. Şimdi destekle:

Max, THE DECODER’da yönetici editördür. Eğitimli bir filozof olarak bilinç, yapay zeka ve makinelerin gerçekten düşünüp düşünemeyeceği veya sadece düşünüyormuş gibi yapıp yapamayacağı sorusuyla ilgileniyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top