GPT-4 API now available to all


GPT-4 API artık tüm ödeme yapan müşteriler tarafından kullanılabilirOpenAI ile eski modelleri emekli etmek Tamamlamalar API’sini altı ay içinde kullanıma sunmak ve kullanıcıları Sohbet Tamamlamalar API’sini benimsemeye teşvik etmek.

GPT-3.5 Turbo, DALL-E ve Whisper API’leri de artık genel kullanıma sunuldu ve bu yılın sonlarında GPT-4 ve GPT-3.5 Turbo için ince ayar yapılması bekleniyor. Temel GPT-3 modelleri için kararlı model adları kullanan uygulamalar, 4 Ocak 2024’te otomatik olarak daha yeni modellere yükseltilecektir. GPT-3.5 Turbo ve GPT-4 ince ayarına öncelikli erişim, daha önce eski modellerde ince ayar yapmış olan kullanıcılara verilecektir. .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top