Inflection-1 competes with ChatGPT


Startup Inflection geçtiğimiz günlerde GPT 3.5, Chinchilla ve PaLM-540B ile aynı seviyede olduğu söylenen ilk tescilli dil modeli Inflection-1’i tanıttı.

CEO’su Mustafa Süleyman’ın DeepMind’in kurucu ortaklarından biri olduğu nispeten bilinmeyen AI girişimi, “kişiselleştirilmiş AI” olan Pi için dil modelini kullanıyor. Şirkete göre Inflection-1, binlerce Nvidia H100 GPU üzerinde eğitildi ve TriviaQA veya MMLU gibi bazı kıyaslamalarda GPT-3.5, LLaMA, Chinchilla veya PaLM 540B seviyesine ulaştı. Ancak OpenAI’nin GPT-4’ü veya Google’ın PaLM 2-L’si ile rekabet edemez. Pi üzerinde denenebilir Pi.ai/konuşma.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top