More than 150 European companies say EU AI Act is a bad idea


Airbus ve Siemens de dahil olmak üzere Avrupa şirketlerinden 150’den fazla yönetici, önerilen AB yapay zeka düzenlemesini açık bir mektupla eleştirdi.zorlukları yeterince ele almadan kuralların rekabet edebilirliğe ve teknolojik egemenliğe zarar verebileceğini savunarak.

Endişeler, düzenlemelerin chatbot’ları destekleyen kuruluş modellerine ve orantısız uyum maliyetleri ve sorumluluk risklerine yönelik potansiyel üzerindeki yoğun vurgusuna odaklanıyor. Şirketler, katı uyumluluğa odaklanmak yerine yasanın uygulanmasını izlemek için endüstri uzmanlarından oluşan bir düzenleyici kuruma çağrıda bulundu.

Değerlendirmemize göre, yasa taslağı, karşı karşıya olduğumuz ve karşılaşacağımız zorluklarla etkili bir şekilde mücadele etmeksizin Avrupa’nın rekabet edebilirliğini ve teknolojik egemenliğini tehlikeye atacaktır. […] Avrupa kenarda kalmayı göze alamaz.

AB Komisyonu, parlamento ve üye ülkelere gönderilen açık mektuptan alıntı

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top