New Augmented Reality Center Supported by Epic Games


Arttırılmış gerçeklik

TICKER

Artikel, JavaScript’in etkinleştirilmesiyle sınırlı olabilir. Tarayıcıyı etkinleştirin ve JavaScript’i etkinleştirin.

Michigan’daki Oakland Üniversitesi’ndeki Artırılmış Gerçeklik Merkezi (ARC), üniversite, Yaratıcı Çalışmalar Koleji (CCS) ve çeşitli endüstri paydaşları arasındaki bir ortaklıktır. Epic Games tarafından MegaGrant programı aracılığıyla desteklenmektedir. Amaç, öğrencilere üretimde gerçek zamanlı teknolojilerin kullanımını tanıtmak için fakülte ve endüstri uzmanlarıyla birlikte çalışmaktır. Epic, “dördüncü sanayi devriminin” artırılmış gerçeklik uzmanlığı gerektiren yeni iş profilleri yarattığını yazıyor. Sektör, eğitim kurumlarıyla çalışarak bu alanlar için büyüyen bir vasıflı işçi havuzu oluşturmayı umuyor.

kaynaklar: Epik Oyunlar
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top