Objaverse-XL brings 10 million 3D objects to generative AI trainingözet
Özet

Araştırmacılar, 3D bilgisayar görüşü ve üretken AI’da yapay zeka geliştirmeyi ilerletmek için 10 milyondan fazla 3B nesneden oluşan bir veri kümesi olan Objaverse-XL’i ortaya çıkarıyor.

Yapay zekadaki gelişmeler, büyük miktarda eğitim verisine erişimin artmasıyla hızlandı. Bu, web’den taranan büyük veri kümeleri üzerinde eğitilmiş metin ve resimler için üretken yapay zeka sistemleri için geçerlidir.

Yapay zekanın bir sonraki sınırlarından biri olan 3B bilgisayar görüşü ve 3B için üretken yapay zeka, yüksek kaliteli 3B veri edinmenin zorlukları nedeniyle geride kaldı.

Objaverse-XL, 10 milyon 3B nesne içerir

Bu sorunu çözmek için bir araştırma ekibi, 10 milyondan fazla 3B nesneden oluşan devasa bir koleksiyon olan Objaverse-XL’i tanıttı.

reklam

Sketchfab, Thingiverse ve Polycam dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi kaynaklardan alınan bu, Nisan ayında yayınlanan Objaverse veri setinin on kat genişletilmiş halidir.

O sırada Sketchfab, verilerin kendisinin veya sanatçıların bilgisi olmadan toplu halde toplandığını söyledi. Şubat ayında Sketchfab, bunu önlemek için bir NoAI etiketi tanıttı – anlaşıldığı üzere çok geç.

Zero123, 3D için üretken bir AI modelidir

Araştırmacılar, Objaverse-XL’i kullanarak yeni görünüm sentezi için bir modeli başarıyla eğitti. Ortaya çıkan Zero123-XL modeli, fotogerçekçi varlıklar, karikatürler, çizimler ve eskizler dahil olmak üzere bir dizi karmaşık modalitede güçlü sıfır atış genelleme yetenekleri sergiledi.

Araştırmacılara göre, deneyler, veriler birkaç bin ila 10 milyon varlık arasında ölçeklendiğinden, Objaverse-XL kullanan 3B görüntü görevleri için umut verici ölçeklendirme eğilimleri göstermiştir. Bu nedenle, milyarlarca nesne içeren daha da büyük bir veri setinin, bu tür AI modellerinin potansiyel yeteneklerini daha da artıracağına inanıyorlar.

Objaverse-XL ve Zero123, Allen AI Enstitüsü, Columbia Üniversitesi, UWCSE, Stability AI, LAION ve Caltech arasındaki işbirliğinin sonucudur.

Öneri

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top