Terence Tao thinks we are largely unprepared for the advent of LLMs


Ünlü matematikçi Terence Tao’ya göre GPT-4 gibi üretken yapay zeka araçları, araştırma matematiği de dahil olmak üzere birçok alanda geleneksel beklentileri ve iş akışlarını alt üst edecek.

Bu modellerin sağlamlığının ve uyarlanabilirliğinin, geleneksel yazılımlarla bütünleşen veya şefkatli konuşmacılar, çevirmenler, öğretmenler ve daha fazlası olarak hizmet veren yapay zeka araçlarına yol açabileceğini öne sürüyor. Tao, 2026 yılına kadar AI’nın matematiksel araştırmalarda ve diğer çeşitli alanlarda güvenilir bir ortak yazar olabileceğini öngörüyor. Bununla birlikte, AI yardımının getirilmesi, mevcut kurumların ve uygulamaların uyarlanması için zorluklar da ortaya çıkaracaktır. Yapabilirsiniz makalesinin tamamını buradan okuyun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top