The Wonders of Pre-Trained AI Models


Büyük Dil Modelleri (LLM’ler) yazılım geliştirmeyi dönüştürüyorancak bunların yeniliği ve karmaşıklığı geliştiriciler için göz korkutucu olabilir. Kapsamlı bir blog gönderisinde, Matt Bornstein ve Rajko Radovanovic, gelişmekte olan LLM uygulama yığını için alanda kullanılan en yaygın araçları ve tasarım modellerini yakalayan bir referans mimarisi sağlıyor. Referans mimarisi, geliştiricilerin kullanıma hazır LLM’lerle çalışmasına ve davranışlarını akıllı istemler ve özel bağlamsal verilerle kontrol etmesine olanak tanıyan bir tasarım modeli olan bağlam içi öğrenmeyi sergiliyor.

“Önceden eğitilmiş AI modelleri, internetten bu yana yazılımdaki en önemli mimari değişikliği temsil ediyor.”

Matt Bornstein ve Rajko Radovanoviç

Bağımsız, ücretsiz erişim raporlamamızı destekleyin. Herhangi bir katkı geleceğimize yardımcı olur ve güvence altına alır. Şimdi destekle:

Çevrimiçi gazeteci Matthias, THE DECODER’ın kurucu ortağı ve yayıncısıdır. Yapay zekanın insanlar ve bilgisayarlar arasındaki ilişkiyi temelden değiştireceğine inanıyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top