UNESCO publishes policy paper on AI foundation models


UNESCO, kendi önerileri ve araçlarıyla yapay zeka etiğine ağırlık veriyor, Hazırlık Değerlendirme Metodolojisi dahil. Hükümetler, şirketler ve diğer kuruluşlar için AI sistemlerini etik ve insan hakları ve temel özgürlüklere uygun olarak tasarlamak, geliştirmek, dağıtmak ve tedarik etmek için önceden yapılmış bir değerlendirmedir.

OpenAI, GPT-4’ü eğitmek için kullanılan veri setini tam olarak ifşa etmek ve ChatGPT’nin yanıtlarında öne sürdüğü herhangi bir gerçek iddiayı desteklemek için referanslar sağlamasını sağlamak gibi, belirlenen bazı riskleri azaltmak için birkaç adım atabilir.

kağıttan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top